Wszyscy koledzy zazdroszczą pilnemu uczniowi

Widać tu, że zmiana przypadku rzeczownika powoduje zmianę przypadku przymiotnika. W podobny sposób można wykazać także zgodność rodzaju i liczby. Więcej trudności będziemy mieli do pokonania przy wyjaśnieniu związku zgody zachodzącego między rzeczownikami (przydawka rzeczowna i wyraz określany). Przykłady: Adam Mickiewicz, miasto Kraków, rzeka Bug wskazują na to, że czasem nie zachodzi tu zgoda rodzaju. Najtrudniej wyjaśnić związek zachodzący między podmiotem a orzeczeniem. Odpowiednio dobrane przykłady (np. Ja czytam. Dziecko bawiło się. Robotnik jest pracowity. Dziewczęta szyły. Chłopcy skakali) wskażą nam, że między podmiotem a orzeczeniem związek może się wyrażać w różny sposób, raz będzie to związek osoby i liczby, drugi raz tylko rodzaju i liczby, przy orzecznikach zaś przymiotnych wystąpi zgoda liczby, rodzaju i przypadku. Z kolei przejdziemy do omówienia związku rządu. Punktem wyjścia może stać się tu zdanie, w którym zestawimy obok siebie dwa wyrazy w dopełniaczu, przy czym drugi z nich będzie przydawką dopełniaczową, pierwszy zaś dopełniaczem przy czasowniku zaprzeczonym. Zestawimy więc zdanie Nie miałam książki koleżanki ze zdaniem Miałam książkę koleżanki. Przy takim porównaniu uczniowie zorientują się, że w zdaniu Nie miałam książki koleżanki występuje tylko pozornie związek zgody. Możemy bowiem zmieniać orzeczenia, co spowoduje także zmianę przypadku wyrazu książka, wyraz natomiast koleżanki będzie występował zawsze w dopełniaczu, npJAfe mam książki koleżanki. Czytam książkę koleżanki. Zachwycam się książką koleżanki. Uczniowie przekonają się, że związek obu wyrazów nie polega tu na zgodzie przypadku, liczby czy rodzaju, lecz że jeden wyraz rządzi zawsze przypadkiem wyrazu drugiego. Jest to właśnie związek rządu. W taki związek wchodzą podmioty z przydawkami w dopełniaczu lub orzeczenia z dopełnieniami.