Wywar z cebuli na mszyce

Staramy się nadto włączyć je w całokształt wiedzy posiadanej przez uczniów.

Plan lekcji przedstawia się więc następująco:

  • Część pierwsza — to wysunięcie zagadnienia, wzbudzenie zainteresowania i nawiązanie do podobnych znanych zagadnień.
  • Część druga — to gromadzenie materiału językowego i jego analiza.

Przez analizę materiału rozumiemy wyszukiwanie właściwości, wewnętrznych związków, podobieństw i-innych cech charakterystycznych. Drogą indukcyjnego myślenia wykrywamy cechy zasadnicze danego zjawiska językowego i ustalamy jego miejsce w systemie gramatycznym. Część drugą kończy sformułowanie treści zdobytych wiadomości i ich ujęcie redakcyjne. W części trzeciej staramy się o powiązanie zdobytych wiadomości z dotychczasowym dorobkiem. Celem ćwiczeń gramatycznych w tej części lekcji jest zastosowanie wiadomości do nowego materiału przykładowego i wyrobienie sprawności w wypowiedziach mowy potocznej ucznia. Celem końcowym zaś jest przygotowanie ucznia do zadania domowego.