Żabieniec babka wodna

Zainteresowanie tak potrzebne już w pierwszej części lekcji możemy wzbudzić ciekawym przykładem wziętym z życia, opowiadaniem, zagadką, obrazem, jak również zręcznie sformułowanym i postawionym pytaniem, na które nasza wspólna praca z uczniami na lekcji ma dać odpowiedź. Ożywienie możemy osiągnąć również przez związanie zagadnienia z codzienną praktyką językową uczniów. Lekcje języka polskiego drogą ich przekonać o. brakach poprawności i sprawności językowej. Wówczas odwołanie się do konieczności zdobycia wiadomości gramatycznych jako jednego ze sposobów usunięcia braków językowych jest również dobrym środkiem budzenia zainteresowania. Pogadanka, pokaz, lektura, wypracowanie domowe mogą być również z powodzeniem punktem wyjścia pierwszej części lekcji, tj. wprowadzenia w tematykę lekcyjną. W tej części lekcji przypominamy uczniom i sprawdzamy wszystkie wiadomości, które łączą się z projektowanymi przez nas nowymi wiadomościami gramatycznymi i które pragniemy zdobyć Wspólnym wysiłkiem umysłowym uczniów w drugiej części lekcji. Gdy pragniemy np. w drugiej części lekcji przeprowadzić podział czasowników na koniugacje, sprawdzimy w tej części lekcji znajomość u uczniów podbiału rzeczowników grupy deklinacyjne; gdy w drugiej części chcemy zapoznać młodzież ze zdaniem okolicznikowym czasu, powtórzymy w pierwszej części wiadomość o okoliczniku czasu.