Zachowane dokumenty

Nauki muzyczne w zakresie śpiewu oraz gry na lutni i harfie pobierał u Scipiona della Palma. Około roku 1564, a więc jako kilkunastoletni chłopak, przybył na dwór Wielkiego Księcia -Toskanii we Florencji. Nieliczne zachowane dokumenty przedstawiają go zrazu w niekorzystnym świetle. W 1575 roku, przy opisie jakiejś poufnej misji wymieniono go jako donosiciela. Miał mianowicie przekazać Pierowi de Medici list miłosny napisany przez jego żonę Eleonorę di Toledo. Niewierna poniosła śmierć, a Cacciniemu pozostał smutny rozgłos intryganta dworskiego. W 1579 roku Caccini brał udział, jako artysta wykonawca, w imprezach z okazji zaślubin Ferdynanda I Medyceusza z Biancą Cappello. Kroniki dworskie wymieniają go również jako muzyka w intermediach wystawionych we Florencji dla uczczenia drugiego małżeństwa wielkiego księcia Ferdynanda z Krystyną Lotaryńską. W pierwszym okresie kariery Caccini działa wyłącznie jako muzyk, śpiewak bądź instrumentalista. Dopiero w oparciu o teoretyczne spekulacje Came- raty zdecydował się spróbować swoich sił w kompozycji. Jego pierwsze dzieło w dziedzinie opery — Daphne — zaginęło. Drugie — Euridice — zapewniło mu nieśmiertelność jako jednemu z inicjatorów monodii akompaniowanej i opery.