Zestaw rattanowy weiling po angielsku

W klasach V, VI i 1 gim cele nauczania gramatyki języka polskiego można ująć w następujące zasadnicze punkty:

  • cele naukowo-poznawcze,
  • cele formalne związane z kształceniem logicznego myślenia,
  • cele normatywno-praktyczne,
  • cele wychowawcze.

Realizacja celu naukowo-poznawczego uczenia się gramatyki języka ojczystego polega na poznaniu podstaw naszego systemu gramatycznego, opanowaniu wiadomości z poszczególnych działów gramatyki ,i kierowaniu zainteresowań dziecka zjawiskami otaczającego życia także na język. Dobrze prowadzone lekcje gramatyki języka polskiego uczą dziecko obserwacji zjawisk językowych, ich opisywania i porównywania. Poznaje ono w ten sposób prawa rządzące językiem, wzajemny stosunek faktów językowych, zdobywa wiedzę o mowie ojczystej. Z celami naukowo-poznawczymi łączą się cele formalne związane z kształceniem logicznego myślenia. Język jest nierozerwalnie związany  z funkcją myślenia. Wykazują to coraz dokładniej badania Pawłowa i jego uczniów.