Ziarna z obroku Pańskiego

I tak dalej, łącznie w dziewiętnastu zwrotkach. Przed 430 laty lubiono piosenki nieco dłuższe niż dzisiaj. Ale też i poeci byli sprawniejsi, oj sprawniejsi! Nie rozporządzamy żadnymi udokumentowanymi informacjami co do daty i miejsca jakichś wykonań Pieśni satyrycznej Reja. Ciekawostkę natomiast stanowi fakt, że nasz znakomity poeta, człek tyleż muzykalny, co i zamożny, utrzymywał był w swoich Nagłowicach własny zespół muzyczny. Z rachunków dworu królewskiego w Krakowie wynika, iż występował nawet przed obliczem króla jegomości Zygmunta I Starego z wyszkoloną przez się kapelą! Czy Przestrach na złe sprawy ludzkiego żywota był już wtedy napisany — nie wiadomo. Król Zygmunt zmarł 1 kwietnia 1548 roku, a pierwsze wydanie Pieśni satyrycznej ukazało się u Andrysowi- cza około 1556 roku, a więc co najmniej osiem lat później. Fakt, iż w krótkim okresie wydano tę kompozycję dwukrotnie (około 1556 i 1558), świadczy o niewątpliwej popularności utworu jeszcze za życia poety.